Общи условия


Условия за ползване

 

Преди да използвате този уеб сайт, обстойно се запознайте с неговите Общи условия.

С използване съдържанието на сайта MedicaMarket.bg и предлаганите в него стоки или услуги, независимо дали пряко или не пряко, Вие приемате и се обвързвате с предоставените в него Общи условия. Тези Общи условия, във вида им към момента на ползване на сайта, уреждат отношенията, възникнали между Вас и „Медика Маркет“ ООД.

При положение, че не приемате и не желаете да се обвързвате с Общите условия на сайта MedicaMarket.bg, прекратете неговото използване.

 

 

Общи положения

     MedicaMarket.bg е интернет сайт за продажба на козметика, медицински изделия, хранителни добавки и лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание. Сайтът е собственост на търговско дружество „Медика Маркет“ ООД, с ЕИК 203993274 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Св. София“ № 2, ет. 2, офис 14. Дружеството извършва своята дейност, съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

Дружеството притежава всички необходими разрешения за извършваната от него дейност, а именно:

1.         Удостоверение за регистрация на дрогерия № 32/13.10.2016 г., издадено от Столичната регионална здравна инспекция на основание чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствени продукти и хуманна медицина;

2.        Регистрация в Изпълнителна агенция по лекарствата като търговец извършващ търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание;

3.        Регистрация в Комисията за защита на личните данни.

 

„Медика Маркет“ ООД, чрез своя сайт MedicaMarket.bg не предлага, не продава и не рекламира лекарствени продукти, отпуснати по лекарско предписание. При откриването на подобни продукти в каталога, можете да подадете сигнал на телефон: 0886 26 36 92, за да бъде направена необходимата корекция.

„Медика Маркет“ ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на използването на сайта и публикуваната в него информация.

 

Права и Отговорности

Информацията, публикувана на сайта не може да замести консултацията с лекар или друг здравен специалист. Консултирайте се с такъв при появата на каквито и да е здравословни проблеми. MedicaMarket.bg не поема отговорност при разминаване на препоръчаното в сайта лечение с действителната диагноза.

„Медика Маркет“ ООД  не гарантира, че публикуваната на сайта информация е изчерпателна, достоверна, правилна и точна, поради тази причинна не поема и не носи отговорност за вреди настъпили от нейното използване. MedicaMarket.bg препоръчва преди да използвате, който и да е продукт или информация, публикувана на сайта да се допитате до Вашия личен лекар или друг здравен специалист, който би могъл адекватно да помогне за разрешаване на съответния проблем.

 „Медика Маркет“ ООД не насърчава и не препоръчва самолечение на възникнал здравен проблем, въз основа на информацията, публикувана в сайта MedicaMarket.bg.

„Медика Маркет“ ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства, за каквито и да е проблеми, материални или нематериални, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на продуктите, предлагани в сайта MedicaMarket.bg.

„Медика Маркет“ ООД  не носи отговорност, ако използването на сайта MedicaMarket.bg или на материали от него, доведе до загуба на информация или вреди, за които е нужен ремонт на Вашето оборудване. В този случай, Вие носите цялата отговорност и поемате всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Авторски права

„Медика Маркет“ ООД  забранява публикуваната информация в MedicaMarket.bg да бъде сваляна, разпространявана и използвана за комерсиални цели, без изричното разрешение на търговското дружество.

 

Защита на личните данни

„Медика Маркет“ ООД  използва необходимите лични данни, за да бъде осигурен индивидуален достъп на всеки отделен потребител до сайта MedicaMarket.bg. Личната информация се изисква с цел изпълнение на конкретните поръчки, поддържане на индивидуален контакт със всеки потребител, както и своевременното му информиране за различни промени в продуктовия каталог, услугите и активните оферти. В някои случаи MedicaMarket.bg използва изпратената лична информация за опознаване нуждите и интересите на всеки отделен клиент и съответно предоставяне на по-добри услуги с по-високо качество.

„Медика Маркет“ ООД не продава, не отдава под наем или на лизинг и не предоставя по никакъв начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

 

Публикувана здравна информация

Публикуваната здравна информация в сайта MedicaMarket.bg не представлява медицинска консултация, не е инструкция за самолечение и не заменя консултация и поставяне на лечение, назначени от медицинско лице. При появата на какъвто и да било здравословен проблем, MedicaMarket.bg препоръчва да се обърнете към Вашия личен лекар или друг здравен специалист за консултация и поставяне на съответната диагноза и лечение. Използвайки информацията, публикувана на сайта MedicaMarket.bg, Вие сте съгласни, че  „Медика Маркет“ ООД не поема и не носи отговорност при възникнали здравни проблеми.

 

Търговска марка

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да използват информацията и съдържанието на MedicaMarket.bg или части от него с комерсиална цели и установяването на подобни нарушения ще бъде санкционирано спрямо българското законодателство.

 

Регистрация на потребители

MedicaMarket.bg, собственост на „Медика Маркет“ ООД, представлява онлайн дрогерия, позволяваща на своите потребители да закупят стоките, предлагани в него. За тази цел е необходимо потребителите да се регистрират, предоставяйки верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

При всяка покупка, потребителят е нужно да отбележи, че е "Съгласен с Общите условия" за работа със сайта MedicaMarket.bg, като и да декларира, че е запознат с тях и ги приема изцяло.

 

Условия за участие в програмата за лоялни клиенти

В програмата за лоялни клиенти на MedicaMarket.bg участват всички физически лица над 18 години, които са регистрирани в сайта https://medicamarket.bg/. Програмата за лоялни клиенти на MedicaMarket.bg  няма валидност и не е необходима допълнителна регистрация за участие в нея.
При
всяка покупка от MedicaMarket.bg регистрираният потребител трупа точки автоматично. Всеки лев му носи една точка, а всяка точка се преизчислява в стотинка. Точките са закръглят от 0.5 нагоре и под 0.5 – надолу. (Пример: продукт, който струва 21.50 лв. или 21.51 лв. ще Ви донесе 22 точки, а продукт с цена 21.49 лв. ще Ви донесе 21 точки.) Изключение не правят и продуктите в промоция. С натрупаните точки могат да бъдат заплащани продукти, предлани в онлайн дрогерия medicamarket.bg.

MedicaMarket.bg си запазва правото да променя условията за участие в програмата за лоялни клиенти по всяко време без предизвестие, но е задължена да уведоми за това всички регистрирани потребители.
Програмата за лоялни клиенти не е кредитна или дебитна услуга, точките могат да се използват само за закупуване на продукти от MedicaMarket.bg и не могат да се осребряват.
Medicamarket.bg
Ви съветва да не предоставяте паролата си за достъп до сайта на никого, за да избегнете злоупотреби.

 

 

Промяна на цени на стоки

MedicaMarket.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, MedicaMarket.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.

Талоните за отстъпка важат за сумата/периода/броя пазарувания, които са оказани върху тях. Те не могат да бъдат комбинирани или сумирани. Талоните за отстъпка важат само, ако уникалните кодове бъдат въведени акуратно, като коментар при финализиране на поръчката.

MedicaMarket.bg не поема никаква отговорност при невъзможност за изпълнение на индивидуална поръчка на продукт, неприсъстващ в каталога.

 

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП, MedicaMarket.bg предоставя следната информация:
1. Своите данни  – „Медика Маркет” ООД , гр. София 1000, ул. „Св. София“ 2, ЕИК 203993274;
2. Основните характеристики на стоките – публикувани са в страницата на всеки продукт;
3. Цената на стоките – изписана е С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците на съответния продукт;
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Тях можете да видите в раздел ДОСТАВКА;
5. Телефон за връзка - 0886 26 36 92. „Медика Маркет“ ООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на представеният телефон за връзка;
6. Начините за Доставка – описани са подробно в раздел ДОСТАВКА          ;
7. При извършване на продажба чрез сайта, MedicaMarket.bg издава фискален касов бон за всяка закупена стока. Полученият бон се предоставя при замяна на стоката, съгласно Българското законодателство. Не може да бъде извършвано връщане на стока, без наличието на касовия бон.

 

Защита на личните данни

„Медика Маркет“ ООД, чрез своя сайт MedicaMarket.bg, няма за цел да събира конфиденциална информация. Изискването на Личните данни, при регистрирането на потребител е с цел коректното приемане и изпълнение на желаната поръчка, както и за осигуряване на обратна връзка с клиента при възникване на трудности при нейното изпълнение. В някои случаи MedicaMarket.bg използва изпратената от Вас информация, за да Ви информира за различни промени в продуктовия каталог, услугите и активните оферти. Личната информация, която по собствено желание предоставяте, с цел получаването предлагани от MedicaMarket.bg продукти и услуги, е защитена от Закона за защита на лични данни. Вашите данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. При желание от Ваша страна за прекратяване на регистрацията Ви в сайта MedicaMarket.bg, е необходимо да изпратите молба на e-mail адрес: office.medicamarket@gmail.com.

Ако Потребителят откаже да посочи личните си данни или допусне грешка при изписването им,  „Медика Маркет“ ООД няма да може да изпълни желаната от него поръчка. В тези случай „Медика Маркет“ ООД не поема отговорност за недоставени поръчки и повторното им изпращане е за сметка на Потребителя.

Потребителското име и парола трябва да бъдат пазени в тайна от трети лица и потребителите носят пълна отговорност за тяхното съхранение. „Медика Маркет“ ООД не поема отговорност за действия трети лица, имащи информация, свързана с потребителското Ви име и парола.

При съмнения за използване на Вашия акаунт от друг, моля веднага да сигнализирате на екипа на „Медика Маркет“ ООД, на e-mail адрес: office.medicamarket@gmail.com, с цел спиране на достъпа до Вашите лични данни.

 

Информация публикувана на MEDICAMARKET.BG

„Медика Маркет“ ООД, може по всяко време и без предупреждение да публикува, изтрива, изменя и коригира цялата информация, предоставена на своята интернет страница MEDICAMARKET.BG, като в това число влизат и потребителските мнения. Дружеството не поема отговорност за надеждността, коректността, точността или изчерпателността на публикуваната информация, в т.ч. и публикуваните от нас описания на продуктите или услугите.

Поради технически причини, „Медика Маркет“ ООД не може да гарантира непрестанната и безгрешна работа на интернет сайта MedicaMarket.bg. При възникване на какъвто и да е проблем, екипът на MedicaMarket.bg ще се постарае в най-кратки срокове да възстанови нормалната работа на сайта.

Наличните препратките от този сайт към други сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Тяхното използване е  единствено на Ваш собствен риск и отговорност.

 

MedicaMarket.bg полага непрестанни усилия за осигуряване актуална и точна информация, както и да бъде максимално полезна медия, грижеща се за пълноценното Ви информиране по различни здравни теми.

  

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.41 ОТ НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

„Медика Маркет“ ООД, собственик на онлайн дрогерията MEDICAMARKET.BG, извършва търговия по интернет на козметика, медицински изделия, хранителни добавки и лекарствени продукти без лекарско предписание.

Седалище: Гр. София, ул.“Св. София“ № 2, ет. 2, офис 14.

Адрес на управление: Гр. София, ул.“Св. София“ № 2, ет. 2, офис 14.

Адрес на дрогерията: Гр. София, бул.“Жеко Войвода” № 5

Удостоверение за регистрация на дрогерия № 32/13.10.2016 г., издадено от Столичната регионална здравна инспекция на основание чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствени продукти и хуманна медицина., издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата, към Министъра на здравеопазването.

Ръководител на Дрогерията в град София е Чавдар Страхилов Шапков.

Контролът по дейността се осъществява от министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, директорите на регионалните здравни инспекции и инспектори при регионалните здравни инспекции.

 

Интернет връзки:

www.bda.bg - Изпълнителна агенция по лекарствата

www.bphu.bg - Български фармацевтичен съюз

ww.kzp.bg - Комисия за защита на потребителите;

www.mh.government.bg - Министерство на здравеопазването на РБ;

 www.srzi.bg - Столична регионална здравна испекция;